sfeerbeeld.jpg
Wedstrijdreglement 2020

ALGEMENE AFSPRAKEN GELDEND OP ALLE WEDSTRIJDEN (tenzij anders vermeld in het specifieke wedstrijdreglment)

 • Totale lengte maximaal 16 meter. Elke wedstrijd zal hier een controle op gebeuren. Indien correcte lengte = gratis consumptie - in geval van overtreding
  • 1ste maal : lijn inkorten
  • 2de maal : lijn inkorten en laatste verwittiging
  • 3de maal : lijn inkorten en 5 strafpunten bij het totaal aantal punten van het eindklassement
 • De lengte van de leefnet bedraagt minimum 3 meter, er wordt gevraagd om maximaal 10-11 vissen per net
 • Volle leefnetten die meer dan 10 vissen bevatten en niet kunnen gewogen worden krijgen een gewicht van 20kg. Het meergewicht telt niet meer mee. Dit om de vis te beschermen.
 • Bij onweer kan de wedstrijd worden stilgelegd door het bestuur
 • Niet vissers zijn niet toegelaten op gemeenschappelijke steigers
 • Start voeren steeds vijf minuten voor start wedstrijd bij eerste fluitsignaal
 • Tweede fluitsignaal = start vissen
 • Op alle gewone wedstrijden geldt een maximum van 1,2kg droog voer per deelnemer. Op alle dagwedstrijden en meerpersoonswedstrijden wordt het gewicht medegedeeld in het reglement 
 • Men mag slechts éénmaal voeren en niet bijsnuiven
 • Amorce niet toegelaten
 • Bijschieten mag maar niet tijdens de pauze
 • Het bestuur behoudt het recht wedstrijden te verplaatsen of af te gelasten indien men dit nodigt acht zoals bij te lage waterstand.
 • Zij hebben ook het recht deelnemers uit de uitslag te verwijderen indien nodig
 • We rekenen op U  voor een sportief visseizoen

 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN PER WEDSTRIJD
 

KAMPIOENSCHAP "De Katvissers"

8 wedstrijden waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement.

Loting gebeurt op basis van trekken en kiezen. Ieder visser krijgt een lijstnummer. De uitgetrokken visser (op basis van lijstnummer) kiest zijn plaats en trekt de volgende visser.

Geen vis gevangen: +5 punten; Geen deelname: MAX (resultaat laatste deelnemer+1 punt OF aantal deelnemers+1)

De wedstrijden worden gevist in de namiddag :

  13u00 tot 15u00 en van 15u30 tot 17u30
  De loting gebeurt aan het viswater om 12u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor alle wedstrijden kost 25 €, indien je per wedstrijd wenst te betalen : 6 €

 

KAMPIOENSCHAP"Beet"

7 wedstrijden voorzien waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement

De wedstrijden worden gevist in de namiddag :

  12u30 tot 14u30 en van 15u00 tot 17u00
  De loting gebeurt aan het viswater om 11u30

Inschrijvingsgeld wordt per wedstrijd betaald.

Bijkomende afspraken

 • Enkel voor leden van Beet

 

50plus

5 wedstrijden waarvan de 3 beste resultaten tellen voor het eindklassement

De vijf wedstrijden worden gevist op een woensdag in de namiddag

  14u00 tot 15u30 en van 16u00 tot 17u30
  De loting gebeurt aan het viswater om 13u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven per wedstrijd bedraagt: 3 €
 • Enkel vissers die in 2020 50 jaar zijn of worden mogen aan deze wedstrijd deelnemen.

 

JEUGD

5 wedstrijden waarvan de 3 beste resultaten tellen voor het eindklassement

De vijf wedstrijden worden gevist op een zondag.

  Uren worden nog bepaald.

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor alle wedstrijden bedraagt 15€ (inbegrepen in een jeugd lidkaart)
 • Bijkomende afspraken worden nog vastgelegd

 

AVONDVISSING

Zaterdag 9 mei

  17u00 tot 20u30
  De loting gebeurt aan het viswater om 16u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 5€per persoon

 

TRIOVISSING

Zaterdag 27 juni

  9u00 tot 18u00
  De loting gebeurt aan het viswater om 08u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 30 € per trio
 • Per team zijn er drie vissers. Er wordt per twee, bak aan bak gevist, ieder uur wordt er gewisseld en is er iemand van de drie dan een uurtje vrij
 • Per team moet minstens 1 lid zijn van HSV De Katvissers
 • Bijvoeren ’s middags toegelaten, om 13u00
 • Amorce toegelaten
 • Bijschieten mag steeds
 • Max 3kg droog voer per trio

 

FEEDER / MATCH VISSING

Zaterdag 25 juli

  13u00 tot 15u00 en van 15u30 tot 17u30
  De loting gebeurt aan het viswater om 12u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 5€ per persoon (10€ per koppel)
 • Bijkomende afspraken worden nog vastgelegd

 

KOPPEL MARATHON VISSING HENRY EVERAERT

Zaterdag 1 augustus 

  09u00 tot 17u00 - Pauze van 12u00 tot 14u00 - Mogelijkheid tot BBQ
  De loting gebeurt aan het viswater om 08u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 5€per persoon (10€ per koppel)
 • Amorce toegelaten
 • Er wordt gedurende de volledige wedstrijd met 2 personen bak aan bak gevist
 • Max 2,5 kg droog voer per koppel
 • Bijvoeren na de pauze toegelaten

 

KONINGVISSING "De Katvissers"

Zaterdag 5 september

  13u00 tot 15u00 en van 15u30 tot 17u30
  De loting gebeurt aan het viswater om 12u00

Bijkomende afspraken

 • Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 5 €
 • max 0,5kg droogvoer (te gebruiken gedurende volledige wedstrijd - bij aanvang voering / tijdens wedstrijd bijsnuiven) + kasters, maden, pellets, … Geen Amorce